Legislatie DDD

LEGISLATIE DDD

Stiati ca legislatia in vigoare stipuleaza in mod clar importanta si periodicitatea lucrarilor de dezinsectie si deratizare, precum si consecintele neefectuarii lor? Indiferent ca detineti un spatiu de birouri, o hala industriala, un spatiu comercial, un spatiu de depozitare, un restaurant sau un magazin aveti obligatia legala de a avea un contract in vigoare, pentru serviciile de Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie? Legea este valabila si pentru Asociatiile de locatari, la subsolul blocurilor si spatiile comune.
Dezinsectia si deratizarea reprezinta actiuni de prevenire a unor boli transmisibile prin intermediul insectelor si rozatoarelor, fiind deja cunoscut ca a preveni este mai usor decat a combate. In plus, prezenta insectelor si a rozatoarelor prezinta si un discomfort apreciabil, atat pentru om cat si pentru animale.

Principalele legi si acte normative care reglementeaza servicile de DDD:

LEGE Nr. 100 din 26 mai 1998 privind asistenta de sanatate publica , publicata in : MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 1 iunie 1998. CAP. 5, ART. 28, Agentii economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru: aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica.

ORDINUL MS nr. 536/1997 care prevede efectuarea lucrarilor de dezinsectie ori de cate ori este nevoie, dar nu la intervale mai mari de 3 luni, iar deratizarea se va face la nevoie, dar nu la perioade mai mari de 6 luni, de preferat primavara si toamna.

ORDINUL MS nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire s,i control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

Contracventii si sanctiuni:

Sunt primite in caz de nerespectare a legistlatiei privind serviciile D.D.D. si se regasesc in urmatoare articole din Legea nr. 344/din 31 mai 2002:
ART. 11
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei: d) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei si deratizarii…
ART. 13
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei: m) neasigurarea, in sediul persoanelor juridice si in anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuarii operatiunilor de mentinere a starii de curatenie, a operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, dupa caz, precum si a indepartarii reziduurilor solide in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
CAP. 7
Contraventii la normele privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile:
ART. 18
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 100.000 lei:
f) neasigurarea de catre persoanele juridice a aprovizionarii cu materiale necesare curateniei, dezinfectiei, dezinsectiei si deratizarii.
p) neasigurarea functionarii in permanenta a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului si inregistrarii temperaturii si neintretinerea acestor spatii prin efectuarea periodica a reparatiilor necesare, a igienizarii, a dezinsectiei si, dupa caz, a deratizarii.
ART. 24
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000 la 750.000 lei:
n) neasigurarea, in unitatile alimentare, a conditiilor de igiena în cursul productiei, prepararii, depozitarii, transportului, servirii si desfacerii alimentelor prin operatiuni de curatare, dezinsectie si deratizare si neasigurarea dotarii si aprovizionarii unitatilor alimentare, dupa necesitate, cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spalare, dezinsectie si deratizare.
CAP.11
Contraventii la normele privind organizarea si functionarea institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor:
ART. 32
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei:
g) neasigurarea aprovizionarii permanente a unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si a taberelor de odihna cu utilaje, materiale si substante necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea dezinfectiei si dezinsectiei;
Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997
Actul a intrat in vigoare la data de 03 iulie 1997
Norme de igiena la unitatile de folosinta publica:
Art. 52.
Curatarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) Curatarea si dezinfectia:
b) Dezinsectia periodica se va face la intervale prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor.
Art. 53.
Unitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utilaje si materialele necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
Regulament de organizare si functionare a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in municipiul BRASOV il gasiti in urmatorul proiect de lege aprobat de Primaria Muncipiului Brasov.
Proiect Lege semnat in 4 februarie, 2013 principalele articolele la care se cere o lectura mai atenta sunt:
Art. 6 ca se refera la Gestiunea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
Art. 7, Sectiunea a 2-a – Accesul la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
Art. 13 – Asigurarea serviciillor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie si tratamente fitosanitare si conditiile de functionare;
Art. 18 – Toate produsele folosite pentru efectuarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sanatatii, iar cele pentru tratamentele fitosanitare vor fi avizate de Ministerul Agriculturii;
Art. 19 – Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite, unitatile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, institutiile publice, precum si unitatile care detin terenuri si constructii, sunt obligate sa efectueze serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in conditiile prevazute in prezentul regulament;
Art. 24-25 – Drepturile si obligatiile operatorului de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
Art. 26-27 – Drepturile si obligatiile utilizatorilor de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
Art. 38 – Contraventii;